Máy chạy bộ Tiền Giang

Trang tin tức thể thao, kiến thức về máy chạy bộ tại Tiền Giang

Liên kết

Biên độ tiếng Anh là gì
Giáo dục

Biên độ tiếng Anh là gì? Một số từ vựng tiếng Anh về Vật lý học

Biên độ tiếng Anh là gì

Biên độ là gì?

Biên là một ranh giới, một giới hạn nào đó mà một vật đang chuyển động đạt được, vật đó đạt được giá trị lớn đo lường lớn nhất của quãng đường hoặc phạm vi chuyển động và dừng lại, đổi chiều chiều động để đi tới biên độ còn lại –  và chuyển động của vật đó được gọi là chuyển động tịnh tiến. Vì vậy một vậy chuyển động tịnh tiến thường sẽ có hai biên độ. Đó gọi là biên độ dao động.

Biên độ tiếng Anh là gì

Độ ở đây có nghĩa là mức độ, số lượng đạt được.

Biên độ là khoảng giới hạn mà cái gì đó đạt được, giá trị nằm trong khoảng đạt được, đó là giá trị lớn nhất mà nó đạt được vào một lúc nhất định, gọi là biên độ.

Ví dụ như biên độ nhiệt độ trong nhiệt kế, biên lợi nhuận trong kinh tế, biên độ của con lắc lò xo trong vật lý- đó gọi là biên độ dao động.

Từ ngữ biên độ dù là một từ chuyên ngành nhưng nó xuất hiện hầu hết ở mỗi lĩnh vực, vì mọi thứ gì hoạt động đều sẽ có biên độ.

Biên độ tiếng Anh là gì?

Biên độ tiếng Anh là : Amplitude

Phiên Âm:  /ˈampləˌt(y)o͞od/

Định nghĩa: the greatest distance that a wave, especially a sound or radio wave, vibrates (same meaning with moves up and down)

[khoảng cách lớn nhất mà sóng, đặc biệt là sóng âm thanh hoặc sóng vô tuyến, rung động (cùng nghĩa với chuyển động lên và xuống)]

Một số từ vựng tiếng Anh về Vật lý học

Biên độ tiếng Anh là gì

Từ vựng Nghĩa Từ vựng Nghĩa
Physical quantity Đại lượng vật lý String  Sợi dây
Length  Độ dài Velocity  Vận tốc
Measuring tape Thước dây, băng đo Amplitude  Biên độ
Stopwatch  Đồng hồ đếm thời gian Speed  Tốc độ
Mass  Khối lượng Period  Chu kỳ
Time  Thời gian Bob  Con lắc
Units  Đơn vị Metre rule Thước đo mét

Nguồn: https://kiss-talk.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *