Máy chạy bộ Tiền Giang

Trang tin tức thể thao, kiến thức về máy chạy bộ tại Tiền Giang

Liên kết

pham-chat-con-nguoi-tieng-anh-la-gi
Giáo dục

Phẩm chất con người tiếng anh là gì? Phẩm chất con người Việt Nam?

Phẩm chất con người tiếng anh là gì

Phẩm chất con người tiếng anh là HUMAN QUALITIES

Phẩm chất con người Việt Nam?

Phẩm chất con người là điều kiện cần thiết của một con người sống có ích cho đất nước. Lấy Hồ Chủ tịch là gương sáng noi theo, Người dân Việt Nam hiện nay vừa được học tập đạo đức nhân phẩm của Người còn phát triển những phẩm chất đó tốt hơn nữa. 

=> Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Những phẩm chất con người 

Mỗi người Việt Nam đều có những phẩm chất tốt và luôn cố gắng phấn đấu và phát triển tốt hơn nữa như:

  • Yêu nước

Chuỗi dài các cuộc chiến tranh chống xâm lăng của những nước lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, trong đó 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông, đánh đổ ách đô hộ nhà Minh, phá tan quân Thanh, và các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc, bành trướng. Yêu nước ngày nay là động lực phấn đấu toàn dân tộc vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; được Trung ương khẳng định là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; dân giàu, nước mạnh là yếu tố vật chất; dân chủ, công bằng là yếu tố tinh thần; tổng hợp lại là nước Việt Nam văn minh. Bằng nhiều phương thức khác nhau, hun đúc chủ nghĩa yêu nước là nội dung chủ yếu của mỗi người, gia đình và toàn xã hội.

=> Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

  • Nhân ái

Đây là tình yêu thương, một nội dung của đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là chuẩn mực bao trùm nhất, mỗi người với đồng loại nói chung, là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp khởi nguồn sự gắn kết trong cộng đồng, xã hội. Gia đình là môi trường giáo dục về lòng nhân ái trực tiếp và thường xuyên nhất. Có thể khẳng định: một người không có tình yêu thương đồng loại, tức không đạt chuẩn đạo đức trong cuộc sống của mình.

pham-chat-con-nguoi-tieng-anh-la-gi

  • Nghĩa tình

Là tình yêu thương, khảng khái, chân thành, vì mọi người…, là lối sống vì điều thiện, không ích kỷ, có chia sẻ khi đang thắng lợi, có phục thiện và cầu tiến khi đang thất thế. Cuộc sống nghĩa tình, đầy tình nghĩa luôn thể hiện nơi một gia đình hòa thuận, xóm giềng tương thân tương ái. Lấy nghĩa tình làm đầu, chúng ta khắc phục được tính ích kỷ tranh giành quyền lợi, tính tự phụ, tự cao, tự đại; suy cho cùng là tránh được chủ nghĩa cá nhân luôn đeo bám bên mình mỗi người. Sống có nghĩa có tình đã tồn tại hàng ngàn năm nay trong đời sống nhân dân ta; khi gắn với chủ nghĩa Mác – Lênin thì càng được mở rộng, không chỉ trong nước mà còn ngoài nước, không chỉ trong vấn đề dân tộc mà còn có trong vấn đề giai cấp… 

=> Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

  • Trung thực

Là đức tính chân thật của mỗi người; người trung thực là người có bản lĩnh trong ứng xử trước các mối quan hệ. Làm được việc tốt, ta dễ trung thực hơn là khi phạm lỗi; nói cách khác tự đánh giá mình đã không dễ, phê bình người khác càng khó hơn, phải suy nghĩ chín chắn. Trước lỗi lầm, nhiều người thường né tránh, biện hộ, vì sợ bị đánh giá thấp kém hoặc tiêu cực dẫn đến sút giảm thanh danh và lòng tự tôn của mình. Do đó, trước thành công hay thất bại, khẳng định tính trung thực đòi hỏi bản lĩnh mỗi người; người có trí tuệ, phấn đấu đè nén tính tự tôn, xóa dần bệnh tự ti, sẽ thực hiện thành công tính trung thực trong các mối quan hệ.

  • Đoàn kết

Đây là truyền thống của dân tộc ta từ nhiều ngàn năm qua, bắt nguồn từ sự gắn kết gia đình, dòng họ, làng xã… đến cả nước, nhất là khi làng nước đứng trước thiên tai, địch họa đe dọa sự tồn vong của cả cộng đồng. Tuy vậy, khi hòa bình, khi gia đình, làng xóm yên ổn, sự đoàn kết nhiều lúc trở thành hạng thứ yếu, ganh đua và cạnh tranh có lúc đến mức mất còn. Ngày nay, mặt trái của cơ chế thị trường có lúc vì tư lợi làm cho đổ vỡ tình cảm gia đình, dòng họ, láng giềng, làng nước. Do đó, giáo dục thường xuyên và phát huy truyền thống đoàn kết trong gia đình, gia tộc, mở rộng ra đoàn kết làng nước có ý nghĩa thực tế của mỗi gia đình và các nhóm xã hội, các đoàn thể trong cộng đồng dân tộc. Tìm kiếm các lợi ích chung được nhiều người thừa nhận để phát động sự gắn kết cộng đồng, đoàn kết các thành phần, các giới để phát triển xã hội bền vững. Đó là mục tiêu căn bản của xã hội ta ngày nay.

=> Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

  • Cần cù

Là đức tính của người lao động chân chính; điều này chỉ phát huy cao nhất khi chúng ta chọn được cho mình một nghề nghiệp thích hợp, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Cần cù là sự chăm chỉ, siêng năng trong công việc hàng ngày, là phần quan trọng của đức “cần” trong “cần, kiệm, liêm, chính” theo truyền thống đạo lý của cha ông chúng ta, và được Bác Hồ truyền giảng với ý nghĩa thời đại. Chữ cần còn bao gồm việc làm có kế hoạch tốt, có tư duy sáng tạo không ngừng nâng cao năng suất lao động. Đó là ý nghĩa thực tiễn của đặc tính cần cù trong con người mới hiện nay.

  • Sáng tạo

Là một chuỗi lao động miệt mài, nhuần nhuyễn, cộng thêm sự tác động của trí tuệ và từ bản năng bẩm sinh, đổi mới từng phần đến thay đổi tổng thể mang đến hiệu quả lao động tốt hơn hẳn. Để sáng tạo, con người cần tâm huyết với việc mình đang làm, biết vì sự tiến bộ cho mình và cho xã hội hoặc để đáp ứng một yêu cầu cao hơn của cộng đồng. Do đó, sáng tạo là đỉnh cao của con người có nhận thức đúng, ham thích việc đang làm, phát huy năng lực bẩm sinh, cùng với học hỏi tri thức xã hội mới có thể có sáng tạo nhằm không ngừng cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất… Sáng tạo là đức tính nổi trội của con người mới hiện nay. 

=> Xem thêm website về chủ đề Giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *